4/1-2018

Träffen den 2:e Januari avlöpte över förväntan.
Följande punkter diskuterades:
1)Hotet från Intels processorer som berör alla operativsystem.
2)Scripthantering.
3)Kompilering.