2/1-2016

Nästa träff är den 5:e Januari.

7/1-2016

Träffen den 5:e Januari avlöpte bra.
Vi diskuterade kring:
1)Pakethantering och dependencies.
2)Säkerheten i Slackware genom dess enkelhet i uppbyggnad.
3)Om saknade drivrutiner till Linux, och hur
sned marknaden är.
4)Så gav vi Ian Murdock ett par ord. Han gick ju bort
under märkliga omständigheter.
5)Microsoft's sätt att försöka behålla kontrollen
över marknaden genom UEFI.
6)Att molnapplikationer kommer att bli allt vanligare.
Med detta kommer också allt fler applikationer att köras
via webbläsare och detta har vissa nackdelar.
7)Sen på slutet kom vi in på klustring, och även distribuerad
klustring, kanske bättre kallad grid.

16/1-2016

Nästa träff är den 2:e Februari.

4/2-2016

Träffen den 2:e Februari avlöpte i vanlig ordning.
Vi diskuterade kring:
1)Raspberry Pi.
2)VMware.
3)Docker.
4)IoT (Internet of Things),
dock var vi ganska överens om det kommer säkert vara en sak som ”floppar”.
Något som allmänt brukar missas av tillverkarna av denna typ
av produkter är att de inte har koll på säkerheten då fler och
fler produkter i hemmet ska ha en anslutning direkt emot internet.
5)Arbetsmarknaden för Linux tekniker och även grunden till deras
arbete vilket är utbildning.
Även en liten ”känga” till företagen som i sina annonser söker tekniker
men de hoppas på att finna programmerare och då främst inom JAVA
när man kommer till anställningsintervjuer.
6)Vi var väldigt överens om att bristen är stor på programmerare här i Sverige
och att lönerna utanför Sveriges gränser är mycket lägre.
Frågan är om de inte i vissa lägen är bättre på att skriva själva koden,
det framkom även en del exempel på utvecklare som har ställt till det
för kunden som önskade få arbetet utfört.
Företagen har satsat mer på att hålla ned kostnaderna än att se
till att de får en bra skriven kod som är lätt att uppdatera.
7)Ett exempel som kom upp var att någon hade varit inne i själva
källkoden för att göra en del ändringar i Wordpress som normalt
sätt ska skrivas som en plugg-in för att man på ett enkelt sätt
ska hålla systemet uppdaterat och säkert.
Nu var detta företag låst till just denna version av Wordpress och kodbas.
Företagen bör inse vikten av att ställa krav och även tänka lite
långsiktigt med sina projekt.
8)Programmering i olika programspråk, så som C# och BASH, mySQL och PHP.

14/2-2016

Nästa träff är den 1:e Mars.

4/3-2016

Träffen den 1:e Mars avlöpte över förväntan.
Vi diskuterade kring:
1)Linux-kärnan är det allra heligaste.
2)GNU. Utan GNU hade Linux inte kommit nån vart.
3)Distributioner. Distributioner består av Linuxkärnan,
GNU-verktyg och lite andra applikationer.
Det finns idag över 100 olika distributioner att välja mellan.
Från små på 3MB(Freesco) till monster på uppemot 14GB(Debian).
4)Fönster-hanterare. Är det grafiska användargränssnittet som
man kan välja att använda sig av.
Det finns många olika fönsterhanterare att välja mellan
t.ex:KDE Plasma(KDE är likt windows vilket är bra
för dem som är vana vid windows-miljö och är
användarvänligt när det kommer till att koppla
till flera skärmar.), Gnome 2, Gnome 3, Unity,
Mate(För äldre maskiner.), Cinnamon,
Xfce( är lättviktigt och lätt att konfigurera. ),
Lxde(som är ännu lättare.), WindowMaker eller kanske Enlightenment(som har stora konfigurationsmöjligheter ).
De olika skrivbordsmiljöerna har olika egenskaper
som är bra för olika ändamål.
Microsoft erbjuder bara en enda miljö.
5)Linus Torvalds.
6)Android.

13/3-2016

Nästa träff är den 5:e April.

9/4-2016

Träffen den 5:e April avlöpte i vanlig ordning.
Vi diskuterade kring:
1)Vi kom in en liten aning på vad som skiljer ditributioner åt.
2)Wallin, Wedin och Wentrup tog upp olika pakethanteringsystem.
3)En aning SystemD och Pulse Audio av Lennart Poettering och vilka
konsekvenser det kan få när applikationer börjar kräva det av systemet.
4)Jonas tog upp Grub2 och undrade om någon hade erfarenhet av det för
dualboot med Windows. Wedin hävdade att Lilo gör allt som han
behöver och dessutom är enkelt att konfigurera.
En slutsats som drogs(alla var eniga) var att Grub2 är onödigt komplicerat.
5)På slutet kom vi in på olika "Display Servrar" som
X.Org, Wayland och Mir.

16/4-2016

Nästa träff är den 3:e Maj.

6/5-2016

Träffen den 3:e Maj avlöpte bra.
Vi diskuterade kring:
1)Vi välkomnar Katerina som ny medlem.
2)Slackware. Pinkmist och Wedin väntar med spänning på Slackware 14.2 .
3)Openoffice.
4)Sen på slutet kom vi in på att Katerina nog skulle
installera Knoppix på ett USB-minne.

15/5-2016

Nästa träff är den 7:e Juni.

8/6-2016

Träffen den 7:e Juni avlöpte över förväntan.
Vi diskuterade kring:
1)Problem med förstoring och förminskning av fönster i Unity, Mate och Cinamon.
Men Lasp ville ha hjälp med att enklare "få fatt i" hörnen på fönster
för att kunna förstora dem. Han fick delvis hjälp genom musaccelerationen.
Han kände också att det var viktigt att användargränssnittet skulle vara
likriktat så att man alltid känner igen sig.
2)Slackware 14.2 har ännu inte kommit, men kommer "when it's ready".

17/6-2016

Nästa träff är den 5:e Juli.

8/7-2016

Träffen den 5:e Juli avlöpte i vanlig ordning.
Vi diskuterade kring:
1)Slackware 14.2 har kommit till allas belåtenhet!
2)Linkedin säljs till Microsoft för 217 miljarder!
3)En aning SystemD av Lennart Poettering och vilka
konsekvenser det kan få när applikationer börjar kräva det.

16/7-2016

Nästa träff är den 2:e Augusti.

5/8-2016

Träffen den 2:e Augusti avlöpte förträffligt.
Följande punkter diskuterades:
1) Immaterialrätt som ofta hindrar utveckling på olika områden,
inte minst gällande mjukvara.
2) Problemet med pakethanteringssystem där packet tillhandahålls
av distributionen och alla kopior, dubletter och versioner som alla
distributioner sitter med.
Det kan bli problematiskt när man vill installera paket som
då inte tillhandahålls. Detta är vanligt i Debian och
Debianbaserade distributioner (en anledning till detta kan
vara att Debian månar om stabilitet och att man vill undvika
proprietär programvara). Just denna bit hanteras smidigare
hos Arch Linux, men ... (forts. följer i nästa punkt).
3) Anledningen till att det går smidigare att installera många paket
på Arch är att paketen läggs upp i förråden utan att testas lika
noga som hos Debian och att man inte är lika noga med att undvika
proprietär mjukvara. Arch är inte i närheten av att vara lika
stabilt som Debian. Vi pratade också i sammanhanget om Gentoo.
Använder man Gentoo eller Arch finns risken att en stor del av ens
tid går åt till att uppdatera systemet, då det kommer nya paket
hela tiden.
4) I Slackware är det användaren som själv konfigurerar och,
ibland, kompilerar. Då undviks ovanstående problem.

14/8-2016

Nästa träff är den 6:e September.

8/9-2016

Träffen den 6:e September avlöpte i vanlig ordning.
Följande punkter diskuterades:
1)Vi skålar för att Linux har 25 års jubileum i år.
2)Lite om Ubuntu, Mint och Slackware.
3)Vi tog även upp om MariaDB som ersättare till MySQL.

18/9-2016

Nästa träff är den 4:e Oktober.

5/10-2016

Träffen den 4:e Oktober avlöpte bra.
Följande punkter diskuterades:
1)Vi skålade för att Linux har 25 års jubileum i år.
På -90 talet skulle man konfigurera, kompilera och länka allting
innan man kunde köra Linux.
Nu kan man starta Linux direkt och komma in i X med en gång!
Det har skett en viss förändring till det bättre.
Men det finns även nackdelar som att man får sämre hårdvarukunskaper.
I dagens värld med Linux blir man lite bekväm, att man får allt
utan att behöva kunna så mycket.
Visst finns det distributioner som gör så fortfarande, dit hör Gentoo!
2)Bladservrar.

21/10-2016

Nästa träff är den 1:e November.

4/11-2016

Träffen den 1:e November avlöpte i vanlig ordning.
Följande punkter diskuterades:
1)Om uppdatering efter Dirty COW.
Främst på Slackware visserligen men dock.
Sedan buggen upptäcktes, har det tagit Patt en del tid att släppa en fix.
Men varje användare har full frihet att tanka hem och kompilera
en egen kärna om man så önskar.
2)Vi kom också in på OpenBSD's sätt att handskas med uppdatering av
konfigfiler, som är väldigt elegant. Slack kräver lite mer manuellt arbete.

16/11-2016

Nästa träff är den 6:e December.

10/12-2016

Träffen den 6:e December avlöpte över förväntan.
Följande punkter diskuterades:
1)Vi välkommnar Andreas som ny medlem.
2)Arch Linux.
3)Open SUSE:s programhanterare YAST.
4)Grafikdrivrutiner. Nvidia eller AMD Radeon det är frågan.
5)Lösenord. Att välja rätt lösenord kan vara svårt,
har man många så är det dessutom svårt att komma
ihåg dessa under lång tid.
Vissa har ett krypterat program och lagrar sina lösenord i det,
men då ska man även komma ihåg detta.

24/12-2016

HbgLUG önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År,
så träffas vi igen den 3:e Januari.