6/1-2017

Träffen den 3:e Januari avlöpte bra.
Följande punkter diskuterades:
1)32 bitar. Dom större distributörerna slutar snart med stödet för 32 bitars versioner.
Många små har redan upphört med 32 bitar!
2)Reactos.
3)ownCloud.
4)Projekt 1: Linuxdrivet mikrocosmos.

14/1-2017

Nästa träff är den 7:e Februari.

11/2-2017

Träffen den 7:e Februari avlöpte över förväntan.
Följande punkter diskuterades:
1)Intel ska släppa en egen distribution av Linux för
att de anser att stödet för deras nya CPU är lite dålig
kring de nya säkerhetsfunktionerna som ingår i deras CPU:er.
2)Open Source Social Network.
OSSN är en helt fri variant av Facebook, där kan användaren
lägga upp info om sig själva och skriva olika inlägg.
3) Programmering. Likheter och skillnader mellan CNC-G-koder och mer
traditionella programmeringsspråk.
4)Lite prat om SQL blev det också, men även för andra områden där
det finns en standard som är bestämd. Många databasutvecklare
lägger till nya funktioner i koden som underlättar för
utvecklare. Problemet är att alla de olika leverantörerna inte
följer samma format för namngivning på dessa kommandon
eller syntax.
Här borde standardiserings organisationerna kunna vara
lite snabbare och trycka på att de större företagen på
marknaden skulle agera som ett råd kring dessa olika nya
möjligheter i SQL.

18/2-2017

Nästa träff är den 7:e Mars.

9/3-2017

Träffen den 7:e Mars avlöpte bra.
Följande punkter diskuterades:
1)Varför KDE liknar MsWindows?
För att nya användare som kan MsWindows, lättare ska kunna
känna sig hemma i Linux.
2)CrunchBang Linux . Var en Linuxdistribution baserad på Debian GNU/Linux.
3)Slax . Är en Linuxdistribution baserad på Slackware.
4)OpenSUSE's pakethanteringsystem: Yast.

31/3-2017

Nästa träff är den 4:e April.

6/4-2017

Träffen den 4:e April avlöpte över förväntan.
Följande punkter diskuterades:
1)Vi fick besök av en engelsktalande man som talade sig varm för Qubes Os.
2)Intelligenta hem via KNX eller DMX.
3)Det blev lite snack om System D också.
4)Vi tog upp att det hade varit bra om alla Linuxdistributioner hade enhetligt filsystem och verktygsbas.
5)Certifieringar: Alla har möjlighet att förkovra sig i Red Hat, Suse eller Ubuntu dessutom har Linux Foundation en certifiering man kan ta: LFCS.

22/4-2017

Nästa träff är den 2:e Maj.

4/5-2017

Träffen den 2:e Maj avlöpte bra.
Följande punkter diskuterades:
1)Virus på IoT-enheter.
2)KDE neon.
3)Stabiliteten i distributionerna.
4)Att installera nätverksskrivare: dröm eller helvete.

14/5-2017

Nästa träff är den 6:e Juni.

10/6-2017

Träffen den 6:e Juni avlöpte över förväntan.
Följande punkter diskuterades:
1)Ekonomi:
Stora företag existerar för att de fått otillbörlig hjälp av samhället/staten. Det har gett en obalans till nackdel för små företagare. Kostnader för utredningar till åtgärder som inte leder någonstans, slängs i sjön. Och regelbundet återkommande dessutom.

"Organization Theory" av Kevin Carson belyser detta.

2)Marknadsföring:
Hur når vi ut med Linux? Folk är vanemänniskor och stannar gärna kvar vid det de känner till. Även om det inte alltid är bra eller ens produktivt.

3)Motsträviga framsteg:
Samma motvilja till förändring, påverkar också de framsteg i utveckling som kunde skett i snabbare takt. På gott eller ont. Snabba framsteg kan leda till oanade effekter, goda som onda.

4)Ubuntu:
Utveckling av Ubuntuspecifika stickspår läggs ner till fördel för befintliga projekt som Wayland och Gnome.

5)Dedikerade maskiner:
Många av oss tyngre nördar hålls med datorer som avsatts för specifika uppgifter. Ibland för att de inte ska störas av andra processer. I andra fall för att skilja de från de faror som kan spridas via nätverk.

6)Kompatibla mjukvaror:
För samarbet i projekt, krävs ibland att inte bara specifika mjukvaror ska användas. Även fastställda versioner kan krävas. Detta känns naturligtvis helt fel eftersom det då ställer krav på att man köper dyra licenser för att kunna konkurrera. Även om andra mjukvaror fungerar minst lika bra.

Standarder påverkar alla. Trots detta måste man betala för att kunna sätta sig in i dem. Dess administration kostar visserligen. Men frisläppta borde de kunna generera större återbäring.

7)Böcker:
HbgLUG har förärats ett antal böcker om Linux. Hur kommer vi att hantera dessa? Kanske databas. Ska de husas hos medlemmarna tills dess de efterfrågas?

För den delen, skrifter, böcker som bekostats av samhället i stort, borde rimligen också tillhöra samhället. Statliga instanser producerar årligen massvis med information som kan stilla nyfikenhet bland folket.

8)Som art, förbrukar människan tillgångar som jorden inte kan förse oss med. Av den anledningen är det viktigt att tillsammans verka för en hållbarare strategi. Subventionerade frakter bland annat är en stor källa till förbränning av fossila bränslen.

Vi har fått rådet att se en skrämmande dokumentär kallad "Den sista skörden".

Vi kan misstänka att somliga tillverkare (bilindustrin) friserar sanningar för att inte gå miste om värdefulla affärer. Alla och envar bör kritiskt granska sina inköp av tjänster och varor. Förbränningsmotorer till exempel har en usel verkningsgrad jämför med elmotorer. Samtidigt behöver infrastrukturen byggas ut för att komplettera/ersätta befintlig teknik.

Solceller som exempel har sina brister. Men dessa minskar allt eftersom tiden flyter. Tillverkningsbelastningarna på omgivningen är inte fullt så illa som man först kan tro. Och verkningsgraden ökar undan för undan.

16/6-2017

Nästa träff är den 4:e Juli.

5/7-2017

Träffen den 4:e Juli avlöpte bra.
Följande punkter diskuterades:
1)SystemD: En kritisk sårbarhet har blivit upptäckt i SystemD, som kan tillåta fjärråtkomst för att trigga en buffer overflow att starta kritisk kod på värddatorn.

2)WorldPress: WorldPress plugin använt av över 300.000 webbplatser har funnits sårbara av SQL Injektion attack.

3)Distributioner: Det finns nära 500 aktiva distributioner världen över och här hittar du dom.

14/7-2017

Nästa träff är den 1:e Augusti. INSTÄLLD pga manfall

6/8-2017

Nästa träff är den 5:e September.

7/9-2017

Träffen den 5:e September avlöpte bra.
Följande punkter diskuterades:
1)Lite om Java och CNC-programmering.

2)Utvecklingsmiljöer: Eclipse och Camotics.

21/9-2017

Nästa träff är den 3:e Oktober.

7/10-2017

Träffen den 3:e Oktober avlöpte bra.
Följande punkter diskuterades:
1)Slackware.
2)VPS.
3)Xconfig: Koppla flera skärmar till en dator.
4)Pulsaudio.

14/10-2017

Nästa träff är den 7:e November.

11/11-2017

Träffen den 7:e November avlöpte över förväntan.
Följande punkter diskuterades:
1)Vi hälsar en ny medlem välkommen.
2)Pakethanterare för Slackware, Redhat och Debian avhandlades.
3)Smart belysning: Trådfri.
4)Lasp kom med lite fler databöcker till vårt bibliotek.
5)Editorer: Emacs, Vi eller kanske Nano.
6)S.u.S.E. var en akronym för "Software- und System-Entwicklung" (Software and Systems Development).

25/11-2017

Nästa träff är den 5:e December.

9/12-2017

Träffen den 5:e December avlöpte bra.
Följande punkter diskuterades:
1)Linux-Munchens kovändning: I framtiden är det Windows 10 som gäller i Bayern. Undrar varför?
2)VR.
3)X: Exportera X från en server till en annan dator, en finess som inte kommer att finnas i varken Wayland eller Mir.
4)Drivrutiner.
5)Elektronik.

16/12-2017

HbgLUG önskar er alla
En GOD JUL
och
Ett GOTT NYTT ÅR
så ses vi åter den 2/1-2018