Helsingborg Linux User Group

En bild på Tux

Välkommen till HbgLUG! HbgLUG är förkortningen för Helsingborg Linux User Group, det vill säga en grupp där den gemensamma nämnaren är att vi använder oss av Linux. Vi träffas första tisdagen varje månad om inget annat anges, för att diskutera främst Linux relaterade nyheter. OBS! Nästa träff inträffar den 9 Juli. Läs gärna mer om föreningen under "Om oss".


Copyright© Helsingborg Linux User Group 2013-2024 , Kontakta oss