Helsingborg Linux User Group

Bild på en rörlig pingvin med glasögon

Gruppen Helsingborg Linux User Group är en ideel grupp för användare och stödjare
av operativsystemet Linux, samt all teknik och verksamhet associerad med detta
operativsystem. Gruppen har sitt säte i Helsingborg. Den är religiöst, politiskt, nationellt
obunden och är en fullständigt demokratisk grupp.

Gruppens grundare är Anders Wentrup med stöd av Magnus Wedin.


Copyright© Helsingborg Linux User Group 2013-2017 , Kontakta oss