Helsingborg Linux User Group

En bild på Tux

Kom och upplev den härliga gemenskapen som håller en högre nivå än vad vanligt folk brukar lägga sig på. Vi anpassar diskussionerna efter den kunskapsnivå besökarna befinner sig på under mötenas gång. Självklart ställer vi upp och hjälper varandra med att lösa stora som små problem, lika så kan diskussioner komma att handla om andra saker men oftast handlar dessa om teknik i olika former mm. Gruppen Helsingborg Linux User Group startade våren 2013 och är en ideel grupp för användare och stödjare av GNU/Linux-system samt all teknik och verksamhet associerad med detta operativsystem. Gruppen har sitt säte i Helsingborg. Den är religiöst, politiskt, nationellt obunden och är en fullständigt demokratisk grupp. Gruppens grundare är Anders Wentrup med stöd av Anders Wallin och Magnus Wedin. Mötesplatsen för våra träffar!


Copyright© Helsingborg Linux User Group 2013-2024 , Kontakta oss